clanak False

Sastanak s predstavnicima SPC

Gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima i predstavnici Srpske pravoslavne crkve koje je predvodio pravoslavni mitropolit eparhije Zagrebačko-ljubljanske i cijele Italije G.G. Jovan sastali su se u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu i u ozračju međusobnog uvažavanja razgovarali o temama od zajedničkog interesa.
02.06.2008.

Gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima i predstavnici Srpske pravoslavne crkve koje je predvodio pravoslavni mitropolit eparhije Zagrebačko-ljubljanske i cijele Italije G.G. Jovan sastali su se u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu i u ozračju međusobnog uvažavanja razgovarali o temama od zajedničkog interesa.
Posebnu su pažnju posvetili temama kao što su: povrat imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, uređenju muzejskog prostora u sklopu Srpske pravoslavne opštine zagrebačke u Ilici 7, gdje bi se trebao smjestiti niz institucija SPC eparhije Zagrebačko-ljubljanske, pronalaženju odgovarajućeg prostora koji bi na dobrobit građana i vjernika koristili i Grad (veći dio vremena) i pravoslavna crkva, te o sudjelovanju Grada Zagreba u gradnji gimnazije što bi se trebala graditi na Sv. Duhu.

Gradonačelnik je, sukladno zamolbi Srpske pravoslavne crkve upućenoj Gradskom poglavarstvu radi pomoći u financiranja gradnje gimnazije na Sv. Duhu, posebno istaknuo da će se zauzeti kako bi se u rebalansu Proračuna Grada Zagreba, imajući u vidu potrebe građana Grada Zagreba za školskim objektima, osigurao dio sredstva za tu namjenu.

Dogovoreno je također da se u vezi s drugim temama svi predmeti analiziraju unutar stručnih skupina, zajedno s predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, čime će se postići brža i kvalitetnija rješenja.

Pravoslavni mitropolit G.G. Jovan posebno je zahvalio gradonačelniku Bandiću na volji i trudu što ih pokazuje u rješavanju predmeta od zajedničkog interesa.
Izražena je također i obostrana želja za korektnom suradnjom između Grada Zagreba i Srpske pravoslavne crkve, čime se naglašavaju bitna obilježja i Grada Zagreba i njegovih građana: multietničnost, multikulturalnost i multikonfesionalnost.


Gradske vijesti - 2008.