clanak False

Gradonačelnik kum dvomjesečnoj Emini

U nazočnosti rodbine i  prijatelja, gradonačelnik je postao kum dvomjesečnoj Emini, sedamnaestom djetetu Hanče i Safeta Mašića.
06.12.2008.

U nazočnosti brojne rodbine i  prijatelja, gradonačelnik je postao kum dvomjesečnoj Emini, sedamnaestom djetetu Hanče i Safeta Mašića. Ovo je 110. kumstvo gradonačelnika Milana Bandića.


Gradske vijesti - 2008.