clanak False

Sektor za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju

19.04.2017.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:
 
SEKTORA ZA GRAĐENJE OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I STANOGRADNJU, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b/II 
Pomoćnik pročelnika za građenje objekata društvene djelatnosti i stanogradnje: Ivica Blažun, dipl.ing.
Tel: 610-0741
E-mail: ivica.blazun@zagreb.hr

- Obavljaju se poslovi vezani za građenje objekata obrazovanja, tehničke kulture i športa te poslove vezane za građenje objekata kulture, zdravstva, socijalne skrbi i stambenih objekata, poslove vezane za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu).
 
ODJEL ZA GRAĐENJE OBJEKATA OBRAZOVANJA, TEHNIČKE KULTURE I ŠPORTA - I. kat
Voditelj odjela za građenje objekata obrazovanja, tehničke kulture i športa: Mato Mauhar 
tel: 610-0759, faks: 610-0994
E-mail: Mato.Mauhar@zagreb.hr

- Obavljaju se poslovi koji se odnose na građenje objekata predškolskog i školskog odgoja i tehničke kulture, poslovi vezani za građenje športskih objekata kao i poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga Odjela, što ga provodi nadležna služba (za javnu nabavu).   

ODSJEK ZA GRAĐENJE OBJEKATA PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA I TEHNIČKE KULTURE
Voditeljica odsjeka za građenje objekata predškolskog i školskog odgoja i tehničke kulture: Dubravka Tuškan
tel: 610-0704, faks: 610-0994
E-mail: dubravka.tuskan@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izgradnje dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, visokoškolskih institucija, športskih dvorana, dječjih igrališta, športskih igrališta, tehničkih radionica, dječjih igraonica i drugih objekata vezanih za program potreba u obrazovanju, izrade projektnih zadataka, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanja uvjeta za realizaciju građenja, rekonstrukcija ili sanacije objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanja eventualnih nedostataka obrade i dostave podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada.

ODSJEK ZA GRAĐENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA
Voditeljica odsjeka za građenje športskih objekata: Zrinka Puhin
Tel: 610-0899, faks: 610-0994
E-mail: zrinka.puhin@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izgradnje športskih dvorana, stadiona, bazena, športskih centara, športskih borilišta na otvorenome, objekata za rekreaciju i drugih objekata vezanih za program potreba športa, izrade projektnih zadataka, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanje uvjeta za realizaciju građenja, rekonstrukcija ili sanacije objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanja eventualnih nedostataka obrade i dostave podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada.

ODJEL ZA GRAĐENJE OBJEKATA KULTURE, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI - I. kat
Voditeljica odjela za građenje objekata kulture, zdravstva i socijalne skrbi: Iva Peček
tel: 610-0706, faks: 610-0933
E-mail: iva.pecek@zagreb.hr

- Obavljaju se poslovi koji se odnose na građenje objekata kulture, objekata zdravstva i socijalne skrbi,  osobito kliničkih bolničkih centara, bolnica, poliklinika, domova zdravlja, ambulanta, staračkih domova, centara za rehabilitaciju, psihijatrijskih ustanova, ustanova zdravstva, te ustanova socijalne skrbi, te poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što ga provodi nadležna služba (za javnu nabavu).
 
ODSJEK ZA GRAĐENJE OBJEKATA KULTURE
Voditelj odsjeka za građenje objekata kulture: kontakt osoba:
tel: 610-0706, faks: 610-0933

- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izgradnje muzeja, koncertnih dvorana, kazališta, galerija, društvenih domova, narodnih sveučilišta, zbirci, spomenika, spomen obilježja pod zaštitom spomenika kulture i prirode, i drugih objekata vezanih za program potreba u kulturi, izrade projektnih zadataka, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanja uvjeta za realizaciju građenja, rekonstrukcija ili sanacije objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanja eventualnih nedostataka, obrade i dostave podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada.

ODSJEK ZA GRAĐENJE OBJEKATA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
Voditeljica odsjeka za građenje objekata zdravstva i socijalne skrbi: kontakt osoba:
tel: 610-0706, faks: 610-0994

- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izgradnje kliničkih bolničkih centara, bolnica, poliklinika, domova zdravlja, ambulanta, staračkih domova, centara za rehabilitaciju, psihijatarskih ustanova, ustanova zdravstva, ustanova socijalne skrbi i drugih objekata vezanih za program potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, izrade projektnih zadataka, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanje uvjeta za realizaciju građenja, rekonstrukcija ili sanacije objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanje eventualnih nedostataka, obrade podataka za izradu programa, izvješća i planova rada. 

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA obavljaju se poslovi:

ODJELA ZA GRAĐENJE STAMBENIH I DRUGIH OBJEKATA I ZA RADOVE NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, na lokaciji: Zagreb; Avenija M. Držića 4/IV

Voditelj odjela za građenje stambenih i drugih objekata i za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: Dario Krnjaković
tel: 6166-313, faks: 610-0994, 6166-330
e-mail: dario.krnjakovic@zagreb.hr

- Obavljaju se poslovi koji se odnose na građenje stambenih i drugih objekata, osobito izgradnja dobrovoljnih vatrogasnih društava, mjesnih odbora, višefunkcionalnih objekata, poslovi gradnje obnove pročelja na svim zgradama koje su iskazale interes, poslovi izvođenja radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što ga provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

ODSJEK ZA GRAĐENJE STAMBENIH I DRUGIH OBJEKATA
Voditeljica odsjeka za građenje stambenih i drugih objekata - Zrinka Pichler Borošak
tel: 6166-328, faks: 610-0994, 6166-330 
e- mail: zrinka.pichler-borosak@zagreb.hr  

-  obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja gradnje stambenih i drugih objekata osobito izgradnja dobrovoljnih vatrogasnih društava, mjesnih odbora, višefunkcionalnih objekta i poslovi gradnje koji se odnose na obnovu pročelja na zgradama koje su iskazale interes, planiranje i organiziranje izgradnje objekata stanovanja, gospodarstva, privremenog smještaja, vjerskih sadržaja, zbrinjavanja životinja i drugih objekata, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanje uvjeta za realizaciju građenja, rekonstrukcija ili sanacije objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanje eventualnih nedostataka, obrade podataka za izradu programa, izvješća i planova rada. 

ODSJEK ZA RADOVE NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
Voditelj odsjeka za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: Branimir Bradičić
tel: 6166-314, faks: 610-0994, 6166-330 
E-mail: branimir.bradicic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izvođenja radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanje uvjeta za realizaciju radova, rekonstrukcija ili sanacije objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanje eventualnih nedostataka, obrade podataka za izradu programa, izvješća i planova rada.