clanak False

Sektor za udruge i zaklade

24.04.2019.

Pomoćnica pročelnika za udruge i zaklade - Dragica Kovačić : tel: 658-5014, faks: 658-5021


E-mail: dragica.kovacic@zagreb.hr
- obavlja poslove u vezi s provođenjem postupka registracije udruga Republike Hrvatske i stranih udruga u Republici Hrvatskoj, u vezi s vođenjem Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj za udruge sa sjedištem u Gradu Zagrebu u elektroničkom obliku, u vezi s vođenjem zbirki isprava za svaku udrugu upisanu u navedene registre, u vezi s izdavanjem izvadaka iz registara neovisno o sjedištu upisanih udruga, poslove u vezi s provođenjem postupka registracije zaklada Republike Hrvatske i stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, u vezi s vođenjem Registra zaklada Republike Hrvatske i Registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj za zaklade sa sjedištem u Gradu Zagrebu u elektroničkom obliku, u vezi s vođenjem zbirki isprava za svaku zakladu upisanu u navedene registre, u vezi s izdavanjem izvadaka iz registara neovisno o sjedištu upisanih zaklada, te poslove provođenja inspekcijskog nadzor nad radom udruga i djelovanjem zaklada.

Kontakt podaci za upite stranaka: 658-5031, 658-5002


ODJEL ZA REGISTRACIJU UDRUGA

Voditeljica odjela za registraciju udruga - Nataša Bramberger: tel: 658-5013, faks:658-5021

E- mail:natasa.bramberger@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vođenja postupaka u vezi s upisom u registre udruga, upisom promjena podataka u registre udruga i upisom statusnih promjena, prestanka djelovanja udruga i pokretanju likvidacijskog postupka te prestanku postojanja udruga po skraćenom postupku i postupak brisanja udruga iz registra udruga.
 

ODJEL ZA REGISTRE UDRUGA I POSLOVE INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD RADOM UDRUGA

Voditeljica odjela za registre udruga i poslove inspekcijskog nadzora nad radom udruga - Nataša Fijucek: tel: 658-5006, faks:658-5021

E-mail: natasa.fijucek@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi se poslovi u vezi s vođenjem Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj za udruge sa sjedištem u Gradu Zagrebu u elektroničkom obliku te s razvrstavanjem udruga prema obliku udruživanja, ciljanim skupinama i prema djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi propisani statutom udruge, poslovi u vezi s vođenjem zbirki isprava za svaku udrugu upisanu u navedene registre, u vezi s izdavanjem izvadaka iz istih za sve udruge upisane u registar neovisno o njihovom sjedištu, skeniranjem statuta udruga i njegovih promjena upisanih u registar udruga radi objavljivanja na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu, provođenjem inspekcijskog nadzora nad radom udruga i poduzimanje propisanih mjera te poslovi davanja na uvid podataka iz zbirke isprava osobama koje za to imaju pravni interes.

ODJEL ZA ZAKLADE
Voditeljica odjela za zaklade - Irena Selak Ilić
Tel: 658-5005, faks: 658-5021
E-mail: irena.selak-ilic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vođenja postupaka u vezi s upisom u registre zaklada, upisom promjena podataka u registre zaklada i upisom statusnih promjena, prestanka djelovanja zaklada i pokretanju likvidacijskog postupka te prestanku postojanja zaklada po skraćenom postupku i postupak brisanja zaklada iz registra zaklada, poslovi u vezi s vođenjem Registra zaklada Republike Hrvatske i Registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj za zaklade sa sjedištem u Gradu Zagrebu u elektroničkom obliku, poslovi u vezi s vođenjem zbirki isprava za svaku zakladu upisanu u navedene registre, u vezi s izdavanjem izvadaka iz istih za sve zaklade upisane u registar neovisno o njihovom sjedištu, skeniranjem statuta zaklada i njegovih promjena upisanih u registar zaklada radi objavljivanja na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu, provođenjem inspekcijskog nadzora nad djelovanjem zaklada i poduzimanje propisanih mjera te poslovi davanja na uvid podataka iz zbirke isprava osobama koje za to imaju pravni interes.