clanak False

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove

01.01.2022.
Sjedište: Trg Stjepana Radića 1
Tel: 610-0400. faks: 610-0445
E-mail: inf.teh@zagreb.hr

PROČELNIK: Igor Plavčić privremeno, od 1. siječnja 2022., obavlja poslove i zadatke pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najdulje 6 mjeseci.

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA POSLOVE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE:
Dian Turčinov, dipl.ing.
Tel: 658-8955
E-mail: dian.turcinov@zagreb.hr


Služba za informacijski sustav i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: informatiku i komunikacije, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme Gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove 1.1.2022. preuzima poslove što se odnose na informatiku i komunikacije Sektora za informacijski i komunikacijski sustav Grada i poslove što se odnose na zaštitu na radu i zaštitu osoba i imovine Odjela za poslove zaštite osoba i imovine iz Stručne službe gradonačelnika te poslove što se odnose na održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima Sektora za tehničke poslove i poslove što se odnose na nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave i osiguranje službenika i namještenika Sektora za pravne i financijske poslove iz Ureda gradonačelnika.