clanak False

Sektor za informacijski i komunikacijski sustav - II. kat

08.03.2022.
Pomoćnik pročelnika za informacijski i komunikacijski sustav - Igor Plavčić
Tel: 610-0444, faks:610-0445
E-mail: igor.plavcic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade plana razvoja informacijskog i komunikacijskog sustava, izrade projekata i projektne dokumentacije, kontrole nad izvođenjem i implementacijom projekata, poslovi implementacije sigurnosti informacijskih sustava, poslovi implementacije standarda i kvalitete informacijskih sustava iz područja sistemske podrške, računalnih mreža,  programske podrške i komunikacijskih sustava, primjene i razvoja informacijskih,  web tehnologija i servisa, te izrada analiza, programa i planova vezano za sistemsku podršku, programsku podršku i komunikacijske sustave, sistemsku integraciju, poslovi vezani uz administraciju baza podataka, poslovi u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu) te drugi poslovi planiranja, implementacije i održavanja cjelokupnog informacijskog i komunikacijskog sustava.

SLUŽBA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKOM SUSTAVU - II. kat
Voditelj službe za podršku informacijskom sustavu - Damir Trbušić
Tel: 610-0455, faks: 610-0445
E-mail: damir.trbusic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade projekata i projektne dokumentacije, kontrole nad izvođenjem i implementacijom projekata, a koji se odnose na područja sistemske podrške i informacijskih sustava, primjene i razvoja informacijskih tehnologija, poslovi optimizacije i upravljanja informacijskim sustavom, poslovi implementacije standarda i kvalitete informacijskih sustava, praćenje tehničkog razvitka i standarda u području informacijskih sustava, poslovi definiranja tehničkih zadataka za implementaciju novih rješenja, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Službe, što ga provodi nadležna služba (za javnu nabavu), poslovi dodjele i oduzimanja ovlasti pristupa informacijskom sustavu i resursima, omogućavanje i upravljanje pristupom službenika i namještenika sadržaju Interneta, poslovi izrade i implementacije sigurnosnih pravila i politika informacijskog sustava.

ODSJEK ZA TEHNIČKU PODRŠKU
Voditelj odsjeka za tehničku podršku - Nenad Novak
Tel: 610-0400, faks: 616-6207
E-mail: nenad.novak@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi održavanja i administriranja računalnih sustava, kontrole nad izvođenjem i implementacijom projekta vezanih za računalne sustave, kontrolu rada i implementaciju sigurnosnih postavki računalnih sustava, poslovi analize i planiranja vezanih za održavanje računalnih sustava, kontrola i nadzor nad izvođenjem funkcija računalnih sustava, poslovi integracije i konsolidacije računalnih sustava ,dodavanja i oduzimanja prava pristupa službenika i namještenika računalnim resursima, poslovi kontrole i nadzora nad izvođenjem funkcija računalnih sustava, integracije i konsolidacije računalnih sustava, poslovi vezani uz pomoć pri korištenju informatičke opreme, izdavanje i vođenje evidencija o zaduživanju i razduživanju informatičke opreme, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

PODODSJEK ZA ODRŽAVANJE RAČUNALNIH SUSTAVA
Voditelj pododosjeka za održavanje računalnih sustava - Branimir Kosovac
Tel: 610-0462, faks: 610- 0445
E-mail: branimir.kosovac@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi održavanja i administriranja računalnih sustava, kontrole nad izvođenjem i implementacijom projekta vezanih za računalne sustave, kontrolu rada i implementaciju sigurnosnih postavki računalnih sustava, poslovi analize i planiranja vezanih za održavanje računalnih sustava, kontrola i nadzor nad izvođenjem funkcija računalnih sustava, poslovi integracije i konsolidacije računalnih sustava, upravljanje mrežnim resursima veznim uz rad računalnih sustava. 

PODODSJEK ZA POMOĆ KORISNICIMA
Voditelj pododsjeka za pomoć korisnicima - kontakt osoba:
Tel: 610-0455
- obavljaju se poslovi vezani uz pomoć pri korištenju informatičke opreme, programskih i uredskih alata službenika i namještenika, dostavu punjenja za pisače, dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova na informatičkoj opremi, zaprimanje korisničkih prijava, obavljanje informatičkih poslova vezanih uz selidbu računalne opreme, izdavanje i vođenje evidencija o zaduživanju i razduživanju informatičke opreme.

ODSJEK ZA SISTEMSKU PODRŠKU
Voditelj odsjeka za sistemsku podršku - Krunoslav Gaća
Tel: 610-0463, faks: 610- 0445
E-mail: krunoslav.gaca@zagreb.hr 
- obavljaju se poslovi izrade projekata i projektne dokumentacije iz područja sistemske podrške, vezani uz održavanje, instaliranje i upravljanje serverskom infrastrukturom, poslovi vezani uz primjenu sigurnosnih zakrpa, poslovi mjerenja performansi i optimizaciju servera, poslovi vezani uz dodjelu i oduzimanje ovlasti pristupa sustavu, izradu sigurnosnih kopija, poslovi nadogradnje serverskog sustava, poslovi vezani uz oporavak serverskog sustava, te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu).

SLUŽBA ZA SISTEMSKE INTEGRACIJE
Voditelj službe za sistemske integracije - kontakt osoba
Tel: 610-0455
- obavljaju se poslovi izrade projekata i projektne dokumentacije vezanih uz područje sistemskih integracija, poslovi na centralizaciji  i unapređivanju informacijskih sustava, poslovi projektiranja i povezivanja informacijskih sustava gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba i ustanova te drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad ili trgovačko društvo u vlasništvu Grada, poslovi planiranja digitalne infrastrukture za potrebe zajedničkog informacijskog sustava, obavljaju se poslovi razvoja i implementacije sustava sigurnosti, poslovi na primjeni standarda i kvalitete, administriranju  sistemske infrastrukture, poslovi izrade i ažuriranja dokumentacije, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Službe, što ga provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

SLUŽBA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU
Voditelj službe za digitalnu transformaciju - kontakt osoba
Tel: 610-0455
- obavljaju se poslovi planiranja i izgradnje novih poslovnih modela uz primjenu digitalnih tehnologija, poslovi definiranja i prilagodbe poslovnih modela zahtjevima i prioritetima digitalne strategije, poslovi planiranja strategije Blockchaina, Big Data koncepta, računarstva u oblaku (Cloud Computing), Interneta Stvari (Internet of Things Io T-a), strojnog učenja (Machine Learning), umjetne inteligencije i robotike (Artificial Intelligence and Robotics), virtualnog svijeta i bežične inteligencije (Virtual World and Wireless Intelligence), 3D printanja u sustavima Grada, integracija tih strategija u Okvirnu strategiju pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart City, Strategiju Zagrebplan 2020 i ostale strategije na nacionalnoj i lokalnoj razini, praćenje i primjena koncepta pametnog grada (smart city), poslovi prilagodbe organizacijske strukture za digitalnu transformaciju, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Službe, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu). 

SLUŽBA ZA PRIMJENU I RAZVOJ DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
Voditelj službe za primjenu i razvoj digitalnih tehnologija- Ivana Zoričić
Tel: 610-0435, faks: 610-0445
E-mail: ivana.zoricic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu projekata i projektne dokumentacije vezano za integriranje, primjenu i upotrebu digitalnih tehnologija, poslovi izrade poslovnih pravila i  kontrola nad izvođenjem i implementacijom projekata vezanih za primjenu najnovijih digitalnih tehnologija, odabir tehnoloških platformi za digitalnu transformaciju, primjena Blockchaina, Big Data koncepta, računarstva u oblaku (Cloud Computing), Interneta Stvari (Internet of Things Io T-a), strojnog učenja (Machine Learning), umjetne inteligencije i robotike (Artificial Intelligence and Robotics), virtualnog svijeta i bežične inteligencije (Virtual World and Wireless Intelligence), 3D printanja u sustavima Grada, obavljaju se poslovi korištenja standarda za razvoj digitalnih tehnologija uz pomoć dostupnih alata i tehnika, obavljaju se poslovi kontrole nad uvođenjem digitalnih tehnologija, te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Službe, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKE MREŽE
Voditelj službe za komunikacijske mreže - Željko Vitko
Tel: 610-0401, faks: 610-0404
E-mail: zeljko.vitko@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi planiranja i izgradnje infrastrukture komunikacijskih sustava, poslovi izrade projekata i projektne dokumentacije iz područja komunikacijskih sustava, kontrola nad izvođenjem i implementacijom projekata vezano za komunikacijske sustave, poslovi implementacije sigurnosti i zaštite integriteta komunikacijskih sustava, poslovi implementacije standarda i kvalitete komunikacijskog sustava, praćenja stanja, tehničkog razvitka i standarda komunikacijskih sustava, poslovi definiranja tehničkih zadataka za implementaciju novih rješenja, usklađivanja komunikacijske infrastrukture s potrebama informacijskog sustava, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Službe, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), poslovi izrade analize, programa i planova vezano za komunikacijske sustave.

SLUŽBA ZA DIGITALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE
Voditelj službe za digitalnu infrastrukturu i usluge - Mario Hojski
Tel: 610-0411
E-mail: mario.hojski@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi planiranja razvoja i sustavnog unaprjeđivanja digitalne infrastrukture što obuhvaća unaprjeđivanje infrastrukture lokalnih računalnih mreža i mreža širokog područja, izrade projekata i projektne dokumentacije iz područja lokalnih računalnih mreža i mreža širokog područja, kontrole nad izvođenjem i implementacijom projekata vezano za računalne mreže i mreže širokog područja, poslovi implementacije sigurnosti i zaštite integriteta računalnih mreža, uspostavljanje, praćenje i mjerenje protoka podataka, optimiziranje mrežnog prometa, implementacije standarda i kvalitete računalnih mreža, praćenje tehničkog razvitka i standarda u području računalnih mreža, poslovi definiranja tehničkih zadataka za implementaciju novih rješenja, usklađivanja mrežne računalne infrastrukture s potrebama informacijskog sustava, davanje i ukidanje prava pristupa službenika i namještenika mrežnim resursima. Isto tako obavljaju se poslovi sustavnog unaprjeđivanja digitalnih usluga što obuhvaća poslove planiranja i razvoja sustava otvorenih podataka, izradu mobilnih aplikacija, izrade projekata i projektne dokumentacije vezane uz razvoj i integraciju web tehnologija i servisa, poslove osiguranja rada nad ispravnim funkcioniranjem web tehnologija i servisa, poslove izrade sigurnosnih politika i pravila korištenja javnih web usluga, poslove povezivanja distribuiranih sustava, poslove analize i ocjenjivanja učinkovitost uvođenja i korištenja web tehnologije, poslove podrške razvoju digitalnih usluga, poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Službe, što ga provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

SLUŽBA ZA BAZE PODATAKA I RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA
Voditelj službe za baze podataka i razvoj aplikativnih rješenja - Mirjana Kutleša
Tel: 610-0434, faks: 610-0445
E-mail: mirjana.kutlesa@zagreb.hr
-obavljaju se poslovi planiranja i izgradnje aplikativnih rješenja,  kontrola nad izvođenjem i implementacijom projekata, kontrola rada ugovornog servisa informacijskog sustava vezano za programsku podršku i baze podataka, poslovi izrade analiza, programa i planova vezano za programsku podršku i baze podataka, upravljanje pravima pristupa, definiranjem sigurnosnih politika, optimizacijom resursa vezanih uz baze podataka i aplikativna rješenja.

ODSJEK ZA APLIKATIVNU PODRŠKU
Voditelj odsjeka za aplikativnu podršku - Ivan Vidović
Tel: 610-0434
E-mail: ivan.vidovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade projekata i projektne dokumentacije iz područja programske ili aplikativne podrške, kontrola nad izvođenjem i implementacijom projekata, poslovi implementacije sigurnosti informacijskog sustava, poslovi implementacije standarda i kvalitete informacijskog sustava, kontrole rada ugovornog servisa informacijskog sustava vezano za programsku podršku, poslovi izrade analiza, programa i planova vezano za programsku podršku, izradu grafičkih i multimedijalnih sadržaja, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), podrška službenicima i namještenicima vezanih uz izradu i oblikovanje grafičkih sadržaja.

ODSJEK ZA BAZE PODATAKA
Voditelj odsjeka za baze podataka - Marko Salopek
Tel: 610-0433
E-mail: marko.salopek@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz administraciju baza podataka, instalaciju baza, mjerenje performansi i optimizaciju sustava, dodjelu ovlasti za pristup bazama podataka, izradu procedura za izvješća iz baza podataka, izradu dokumentacije, reinžinjering postojećih baza podataka, sudjelovanje na projektima u fazi pripreme i implementacije aplikativnih rješenja, izradu sigurnosnih kopija, implementaciju elektroničke arhive,  implementaciju sigurnosti informacijskog sustava u cjelini, izradu multimedijalnih sadržaja, stvaranje multimedijalnih baza, izradu rješenja za press-clipping, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), pružanje tehničke podrške službenicima i namještenicima Gradske uprave pri izradi multimedijalnih sadržaja.