clanak False

The Right on Mobbing Free Work - Pravo na rad bez mobbinga

13.10.2016.
IZVOR FINANCIRANJA - IPA 2012 - komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2012. godinu - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.

VRIJEDNOST PROJEKTA – 144.448,93 € (90% EU učešće, 10% nacionalno sufinanciranje – Ured za udruge Vlade RH)

TRAJANJE PROJEKTA -18 mjeseci / 16.10.2015. do 16.04.2017.

NOSITELJ PROJEKTA - Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga iz Zagreba

PARTNERI U PROJEKTU - Pravni fakultet iz Osijeka, Grad Zagreb/ Ured gradonačelnika

Projekt The Right on Mobbing Free Work - Pravo na rad bez mobbinga kao osnovni cilj ima jačanje suradnje između javnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva u Hrvatskoj u cilju podizanja učinkovitosti zaštite ljudskih prava. Osim toga, cilj projekta je i uvođenje novih alata i metoda koje se koriste od strane regionalnih/lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u zaštiti žrtava mobbinga čime se povećava kapacitet i sposobnost civilnog društva i osiguranje sveobuhvatne zaštite i podrške žrtvama mobbinga.

Zadaća Grada Zagreba u projektu je da u suradnji s vanjskim ekspertom i Udrugom  za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga izradi i donese Anti-mobbing protokol koji treba popularizirati u cilju  pravodobnog prepoznavanja i prevencije mobbinga na radnom mjestu u Gradskoj upravi od strane njezinih službenika i namještenika.

U skladu s time, Gradonačelnik Grada Zagreba donio je, 11. listopada 2016., Anti-mobbing protokol Gradske uprave Grada Zagreba (KLASA: 004-0l/16-01/ll3, URBROJ: 251-03-02-16-2) sastavni dio kojega je Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu izrađen u okviru projekta od strane pravnih eksperata.