clanak False

Agencijske djelatnosti

08.01.2019.
Za obavljanje agencijske djelatnosti potrebno je ishodovati licenciju.
Licenciju za agencijsku djelatnost u cestovnom prometu može dobiti fizička ili pravna osoba koja je registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu i koja ima: 
  • Dobar ugled
  • Poslovni prostor
  • Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu i
  • Poslovni nastan u RH. 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCIJE
 
Dobar ugled dokazuje se izvodima iz kaznene evidencije i evidencije o prekršajima, koje po službenoj dužnosti pribavlja ovaj Ured.
 
Dobar ugled ima agent u cestovnom prometu:
  • koji nije pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, okoliša, opće sigurnosti, sigurnosti prometa, imovine, gospodarstva, službene dužnosti te zbog kaznenog djela krivotvorenja,
  • kojemu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoza,
  • koji nije osuđen za druga kaznena djela na kaznu zatvora duže od godinu dana,
  • koji nije u zadnje tri godine kažnjen pravomoćnom odlukom prekršajnog suda više od dva puta za teži prekršaj, povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika ili tereta, iz područja sigurnosti cestovnog prometa, prijevoza opasnih tvari, nezakonitog rada i zapošljavanja, nelojalne konkurencije, i koji nije obavljao prijevoze bez odgovarajuće licencije, odnosno za postupanja u suprotnosti s odredbama međunarodnih ugovora. 
Poslovni prostor mora imati istaknutu tvrtku na ulazu, mora biti primjeren za poslovanje, potpuno odvojen od stambenog prostora i koji omogućava nesmetano obavljanje djelatnosti  agenta u cestovnom prometu.
 
Agent u cestovnom prometu je dužan sklopiti Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu kod osiguravatelja u RH ili EU i obnavljati ga. Najniža osigurana svota za štetu ne može biti manja od 19.908,42 € ( 150.000 kn - Konverzijski tečaj 1€ = 7,53450 kn ) po jednom štetnom događaju, odnosno 99.542,11 € ( 750.000 kn - Konverzijski tečaj 1€ = 7,53450 kn ) za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini. 
 
Naknada za izdavanje licencije  iznosi 139,36 € ( 1050 kn - Konverzijski tečaj 1€ = 7,53450 kn) i uplaćuje se na:
 
PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBAN: HR1210010051863000160
model :    64
poziv na broj  :    5002 - 1087 – OIB