clanak False

Prijevoz za vlastite potrebe

08.01.2019.
DOBIVANJE POTVRDE O PRIJEVOZU ZA VLASTITE POTREBE
 
Prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz osoba ili tereta koji obavljaju fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe kao logističku potporu svojoj osnovnoj djelatnosti, pri čemu je osnovnu djelatnost nemoguće obavljati bez tog prijevoza, a prijevozna djelatnost je samo pomoćna djelatnost te osobe u obavljanju glavne djelatnosti, te koji se obavlja pod uvjetima propisanim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza.
 
Potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe je isprava  kojom se prijevozniku dozvoljava  obavljanje prijevoza za vlastite potrebe i izdaje se na neodređeno vrijeme.
 
Potvrdu o prijavu prijevoza za vlastite potrebe izdaje Odsjek za javni gradski, cestovni i autotaksi promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Park Stara Trešnjevka 2, telefon: 658 5706.
 
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE.
 
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE.
 
Naknada za izdavanje potvrde  iznosi 66,36 € ( 500 kn - Konverzijski tečaj 1€ = 7,53450 kn), a za izdavanje izvoda potvrde za svako pojedino vozilo iznosi 4,65 € (35,00 kn - Konverzijski tečaj 1€ = 7,53450 kn) i uplaćuje se na:
 
PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBAN: HR1210010051863000160
model :    64
poziv na broj  :    5002 - 1087 – OIB

Napomena: Izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, sukladno Članku 1., stavci 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Nar.nov.,br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22),  ne primjenjuje se na prijevoz tereta za vlastite potrebe vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg.