clanak False

Dječje memory kartice za učenje bontona

18.05.2020.
Psihologinja Ana Marija Španić i socijalna pedagoginja Tanja Manović, iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, izradile su memory kartice bonton/pristojno ponašanje koje se mogu isprintati za igranje, bilo za djecu ili za roditelje s djecom. Memory kartice čine deset parova: u svakom je paru neka situacija koja se sparuje s  pristojnim ponašanjem u toj situaciji. Primjerice, "Prije jela, odlazim u kupaonu oprati svoje....", a kartica s kojom se spaja donosi primjereni odgovor "...ruke". 
Memory kartice ovdje možete preuzeti u PDF-u i isprintati