clanak False

Gospodarsko socijalno vijeće

25.06.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Gospodarsko-socijalno vijeće
Grada Zagreba
(25. 6. 2021.)
 
 

Članovi:
- doc.dr.sc. Luka Korlaet, dipl.ing.arh.,
- dr.sc. Danijela Dolenec,
- Tatjana Operta, dipl.iur.,
                              
Zamjenici članova:
- Dianora Kobia Lulić, dipl. iur.,
- dr.sc. Marinka Bakula- Anđelić,
- Nera Pavić, dip.oec.,univ.spec.stud.eur.
1.)
Predstavnici Grada Zagreba u Povjerenstvo za zapošljavanje i socijalnu politiku koje je osnovalo Gospodarsko-socijalno vijeće Grada Zagreba ( od 6.10.2021.):
 
- za članove:
Romana Galić
Sandra Čirkinagić
Svjetlana Maleković                       
 
- za zamjenike članova:
Jasminka Đurek Pavlina
Iva Prpić
Almir Hrnjić. 
          
2.) Predstavnici Grada Zagreba u Povjerenstvo za gospodarstvo i ekološku održivost koje je osnovalo Gospodarsko–socijalno vijeće Grada Zagreba (od 6.10.2021.):
 
- za članove:
Nela Jurić
Ana Rakarić
Irena Jerković                       
    
- za zamjenike članova:
Goran Šarić
Berislav Zelenika
Sandra Hamin.                     
 
3.) Predstavnici Grada Zagreba u Povjerenstvo za razvoj civilnog društva koje je osnovalo Gospodarsko–socijalno vijeće Grada Zagreba ( od 6.10.2021.):
 
- za članove:
Vesna Šimić
Mateja Petrić
Ines Tolić                       
    
- za zamjenike članova:
Ljiljana Klašnja
Ivana Nikčević
Mustafa Sharifi. 


 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba