clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Energy Communities – Local Ownership of Power – LOOP“

18.01.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim za
provedbu projekta
„Energy Communities
– Local Ownership
of Power – LOOP“

(15. 11. 2022.)
 
(izmjena 24.8.2023., 18.1.2024.)
 
 
- voditelj projekta:
Marko Kućan, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
 
- članovi:
- Matej Majić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
- Filip Ćurko, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba