clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz proračuna Grada Zagreba

19.04.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo
za ocjenjivanje
prijavljenih
programa i projekata
na javni natječaj
za financiranje
programa i projekata
udruga iz
područja
mladih i izviđača
iz proračuna
Grada Zagreba

 
(4.4.2022.)
(izmjena 28.6.2022., 19.4.2023.)
 
- za predsjednicu:
 Maja Kurilić
 
 - za članove/ice:
 Karlo Kralj,
 Nikola Bajai,
 Katarina Pavić,
 Dora Petrović,
 Krešimir Krolo.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba