clanak False

Projektni tim za praćenje provedbe projekta „Cjelovita i energetska obnova te opremanje zgrade Muzeja za umjetnost i obrt“

27.07.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za
praćenje provedbe projekta „Cjelovita i energetska obnova te opremanje zgrade Muzeja za umjetnost i obrt“
 
(27.7.2023.)
 
 
 
- voditeljica Projektnog tima:
Nikolina Radić Štivić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu, suradnju i civilno društvo, zamjenica pročelnice zadužena za: vođenje i koordinaciju rada Projektnog tima u cilju kontinuiranog i redovitog izvještavanja gradonačelnika Grada Zagreba i pročelnice Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo o tijeku provedbe i postignutim rezultatima Projekta,
- voditeljica Projekta:
Irma Huić, Muzej za umjetnost i obrt, voditeljica Odjela za produkciju izložbi i održavanje zadužena za: planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu svih aspekata Projekta, koordinaciju svih uključenih dionika u provedbi Projekta s ciljem postizanja i ostvarivanja projektnih ciljeva unutar određenog trajanja Projekta; pravovremeno izvještavanje Grada Zagreba o eventualnim potrebama za aktivnostima koje su u nadležnosti Grada Zagreba; kontinuirano i redovito tjedno pisano izvještavanje Projektnog tima o postignutim rezultatima Projekta,
- članovi:
Miroslav Gašparović, Muzej za umjetnost i obrt, vršitelj dužnosti ravnatelja zadužen za planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu svih aspekata Projekta u ime Muzeja za umjetnost i obrt,
Sanjin Mihelić, Arheološki muzej, ravnatelj (ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt od 9. listopada 2023.) zadužen za planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu svih aspekata Projekta u ime Muzeja za umjetnost i obrt,
Suzica Bušljeta, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, voditeljica Odjela za planiranje i održavanje objekata, zadužena za pitanja planiranja i održavanja objekata; zadužena za pravovremenu stručnu podršku, dostavu podataka i dokumentacije tijekom provedbe Projekta iz nadležnosti Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo te praćenje Projekta u cilju planiranja i financiranja, izgradnje, opremanja i održavanja Muzeja za umjetnost i obrt
Vinka Jolić,  Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, pomoćnica pročelnice za financijske i pravne poslove i održavanje objekata, zadužena za pravovremenu stručnu podršku, dostavu podataka i dokumentacije tijekom provedbe Projekta iz nadležnosti Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo te praćenje Projekta u cilju planiranja i financiranja, izgradnje, opremanja i održavanja Muzeja za umjetnost i obrt uključujući financijski i proračunski aspekt Projekta,
Veljko Mihalić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, voditelj Odjela za knjigu, vizualne umjetnosti, muzejsku djelatnost i baštinu, zadužen za pitanja muzejske djelatnosti,
Alan Maleković,  Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu, suradnju i civilno  društvo, viši stručni savjetnik za razvoj i prezentaciju projekata zadužen za: koordinaciju i pripremu dokumentacije za potrebe kontinuiranog i redovitog rada Projektnog tima, izvještavanja gradonačelnika Grada Zagreba i pročelnice Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo o tijeku provedbe i postignutim rezultatima Projekta,
Blaženka Smoljanović, Gradski ured za financije i javnu nabavu, voditeljica Odjela za sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma, zadužena za javnu nabavu,
Dijana Bečić, Muzej za umjetnost i obrt, voditeljica javne nabave u Muzeju za umjetnost i obrt,  zadužena za javnu nabavu,
Anita Končar, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, stručna savjetnica za informiranje, zadužena za informiranje,
Natalia Halbauer, Stručna služba Gradske uprave, Sektor za programe i projekte Europske unije, viša stručna savjetnica za podršku pripremi i provedbi EU projekata,  zadužena za pitanja pripreme i provedbe Projekta u sklopu NPOO-a.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba