clanak False

Hitna dentalna medicina/ stomatološka služba

24.07.2020.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR
Hitna stomatološka služba i rad noću za hitne pacijente:

Ambulanta Runjaninova 4
noćna smjena svaki radni dan 22:00-6:00
subota 15:00-20:00 i 22:00-06:00
nedjelja i blagdani 0-24 
Tel. 01 4897 688
 
Ambulanta Av. Većeslava Holjevca 22 (Siget)
noćna smjena svaki radni dan 22:00-6:00
subota 15:00-20:00 i 22:00-06:00
nedjelja i blagdani 0-24 
Tel. 01 6598 421

Ambulanta Av. Gojka Šuška 6 (KB Dubrava)
- lokacija privremeno ne radi zbog epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 

Pregledi i stomatološke intervencije obavljaju se svim pacijentima kojima zdravstveno stanje više ne trpi odgodu, a nisu sumnjivi prema anamnestičkim podatcima na zaraženost korona virusom, uz opće mjere osobne zaštite, i to na lokacijama ugovornih ordinacija dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite u punom radnom vremenu kao i prije epidemije.