clanak False

Gorska služba spašavanja

19.04.2017.

Gorska služba spašavanja  
Hrvatskog planinarskog saveza (GSS HPS) dobrovoljna je služba javnog karaktera koja je osnovana 1950. godine. Njeni osnovni zadaci su spašavanje i pružanje prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim područjima udaljenim od prometnica, prvenstveno u planinama i speleološkim objektima gdje treba primjeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje, zatim spriječavanje nesreća u planinama, te zaštita planinske flore i faune, prirodnih rijetkosti, planinarskih kao i ostalih javnih objekata u planinama.Danas Gorska služba spašavanja okuplja oko 200 spasavalaca i pripravnika raspoređenih u 14 stanica: Požega, Varaždin, Zagreb, Samobor, Karlovac, Ogulin, Delnice, Tršće, Rijeka, Pula, Gospić, Zadar, Split i Makarska.
Gorski spasavaoci tijekom najmanje dvije godine pripravničkog staža, završenog zimskog, ljetnog i speleološkog tečaja, te položenog ispita osposobljeni su za spašavanje i rad u službi. Svoje znanje i sposobnosti usavršavaju tijekom redovitih vježbi spašavanja.Ukoliko se u planini ili speleološkom objektu dogodi nesreća, GSS se obavještava na slijedeći način:
- na telefon Centra za obavješćivanje 112 u svim mjestima gdje postoje stanice GSS
- na svim obavještajnim točkama GSS HPS (najčešće su to opskrbljeni planinarski domovi), koje su vidno označene natpisom i znakom GSS HPS
- u tajništvu Hrvatskog planinarskog saveza tel/fax: 01/4824-142
- za Medvednicu i Zagrebačku županiju mobitel Stanice GSS Zagreb: 091/5082-556 i 091/721-0002

Preporuča se da obavijest o nesreći daje svjedok nesreće jer će najbolje moći odgovoriti na pitanja u vezi nesreće. On treba dati slijedeće podatke:

  • svoje ime, prezime, adresu i telefon
  • ime, prezime, adresu i telefon unesrećenog
  • kakve su ozljede
  • gdje se unesrećeni nalazi (što točniji opis pristupa do mjesta nesreće)
  • što je već poduzeto i tko je još obaviješten