clanak False

Sanitetski prijevoz

19.04.2017.

 Pod sanitetskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz u ili iz zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika u svrhu pružanja zdravstvenih usluga vozilom posebno opremljenim medicinskom i ostalom opremom za siguran prijevoz bolesnika.

Pravo na sanitetski prijevoz može koristiti osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je:

– nepokretna,

– teško pokretna i

– kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje.

Potrebu sanitetskog prijevoza utvrđuje:

– izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite osigurane osobe,

– doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi,

– doktor u službi hitne medicine kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja,

– ovlašteni doktor Zavoda, sukladno općim aktima Zavoda.

Pravo na sanitetski prijevoz osigurana osoba ostvaruje na temelju ispravno popunjenog naloga za sanitetski prijevoz koji izdaje i ovjerava:

– izabrani doktor u slučaju kad se osigurana osoba upućuje radi korištenja zdravstvene zaštite iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu ili ordinaciju ugovornog zdravstvenog radnika,

– doktor u službi hitne medicine kod kojeg je osigurana osoba u postupku liječenja,

– doktor u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se osigurana osoba liječi, odnosno ugovorni doktor privatne prakse kod kojeg se osigurana osoba liječi kad se osiguranu osobu iz ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije ugovornog zdravstvenog radnika prevozi u mjesto prebivališta, odnosno boravišta te kad se osigurana osoba premješta iz jedne ugovorne zdravstvene ustanove u drugu i

– ovlašteni doktor Zavoda, odnosno liječničko povjerenstvo Direkcije Zavoda u slučaju prijevoza u inozemstvo ili povratka iz inozemstva u skladu s općima aktima Zavoda.