clanak False

Imenovanje članova Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

19.08.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Imenovanje članova
Komisije za tumačenje
Kolektivnog ugovora
za zaposlene u
predškolskim
ustanovama
Grada Zagreba

(19.8.2021.)
 
- Za članove Komisije imenuju se predstavnici osnivača:
Mihaela Adamović, viša stručna savjetnica pročelnika za obrazovanje,
Martina Glasnović, voditeljica Odjela za predškolski odgoj i obrazovanje.
 
- Za zamjenike članova Komisije imenuju se predstavnici osnivača:
Jadranka Filipović Palac, ravnateljica Dječjeg vrtića „Malešnica“,
Krešo Tomljenović, ravnatelj Dječjeg vrtića „Izvor“.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba