clanak False

Informacija o subvencijama, participacijama i novčanim pomoćima u Prijedlogu proračuna za 2011.

17.12.2010.

 Drage Zagrepčanke i Zagrepčani,


nakon provedene rasprave o Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2011. godinu
u prvome čitanju i velikog interesa koji ste vi, poštovani sugrađani, pokazali za mjere socijalne politike Grada Zagreba, u zagrebačkoj gradskoj upravi izradili smo novi i konačni prijedlog proračuna u kojem je još snažnije zastupljena socijalna komponenta, budući da naš imperativ ostaje zaštita socijalno najugroženijih zagrebačkih obitelji, umirovljenika i nezaposlenih osoba, invalida, mladih obitelji te učenika i studenata.

Imajući u vidu osjetljiv socijalni položaj naših sugrađana, u Gradsku skupštinu Grada Zagreba uputili smo prijedlog u kojem je najniži cenzus po članu obitelji povećan s 1.700,00 na 2.000,00 kuna, a najveći cenzus po članu obitelji sa 7.000,00 na 8.000,00 kuna. Istovremeno, kroz povećani broj prihodovnih razreda osigurat će se ravnomjerno sudjelovanje roditelja u cijeni koštanja naših usluga. Na taj će način biti osigurano načelo pravednosti i načelo solidarnosti: obitelji s većim primanjima po članu obitelji plaćat će više, a oni s manjim primanjima plaćat će manje.

Ponosni smo što smo posljednjih 10 godina zajedno izgradili Zagreb kao istinsku hrvatsku metropolu, prepoznatljivu kao najsocijalniji grad u zemlji i regiji. Budući da je godinu na izmaku obilježio nastavak krize i izostanak gospodarskog oporavka, naši sugrađani s najmanjim primanjima, te oni u sustavu socijalne skrbi, i dalje će se besplatno voziti javnim gradskim prijevozom, a njihova će djeca besplatno pohađati jaslice i vrtić te produženi boravak u osnovnoj školi. Svi zagrebački umirovljenici s mirovinama manjima od 1.500,00 kuna i dalje će primati novčanu pomoć, najveću u Hrvatskoj.

Važno je znati da će naši sugrađani s prihodima do 2.000,00 kuna po članu obitelji (primjerice četveročlana obitelj, roditelji s dvoje djece, s ukupnim primanjima do 8.000,00 kuna) imati pravo na:
- besplatan javni prijevoz,
- besplatne jaslice i vrtić,
- besplatan produženi boravak u školi.

Važno je reći i to da bi ovakav sustav subvencija i cijena krenuo tek u svibnju 2011. godine, što je dovoljno vremena za prikupljanje
neophodne dokumentacije te za sve one pripreme koje će olakšati prijelazno razdoblje, kako bismo bez nervoze i nerazumijevanja zajedno došli do novog, pravednijeg sustava.

 I. SUBVENCIJU ZA BESPLATNI JAVNI GRADSKI I PRIGRADSKI
PRIJEVOZ (ZET i prigradska željeznica HŽ) ostvaruju:

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
- imaju pravo na besplatni prijevoz posebnim vozilima ZET-a.

ĐACI I STUDENTI
- ukoliko su mjesečna primanja po članu obitelji manja od 2.000 kuna
(Primjer: četveročlana obitelj s ukupnim mjesečnim primanjima manjim od 8.000 kuna.)

NEZAPOSLENI
- ukoliko su mjesečna primanja po članu obitelji manja od 2.000 kuna

UMIROVLJENICI
- bez obzira na godine starosti, čija je mirovina i ukupan mjesečni prihod manji od 5.000 kuna

70%-TNI INVALIDI, SLIJEPI I GLUHONIJEMI
- bez obzira na način nastanka invaliditeta i bez ikakvog imovinskog cenzusa

ČLANOVI OBITELJI POGINULIH BRANITELJA
- bez obzira na ikakav cenzus

DOBROVOLJNI DAVATELJI KRVI
- žene koje su krv dale 30 i više puta, muškarci koji su krv dali 50 i više puta


II. NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici s prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje 5 godina (neprekidno) čiji je ukupan osobni mjesečni prihod (mirovina i druga primanja) manji od 1.500 kuna, svrstano u tri skupine:

I. prihod do 900 kuna - mjesečni dodatak od 400 kuna
II. prihod od 901 do 1200 kuna - mjesečni dodatak od 300 kuna
III. prihod od 1201 do 1500 kuna - mjesečni dodatak od 200 kunaIII. PARTICIPACIJA ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA DJECE U JASLICE I
DJEČJI VRTIĆ


Pravo na besplatni smještaj u jaslicama i dječjem vrtiću imaju djeca roditelja čiji je ukupan mjesečni prihod po članu obitelji manji od 2.000 kuna.

(Primjer: besplatni smještaj ostvarilo bi dijete iz četveročlane obitelji /roditelji s dvoje djece/ s ukupnim mjesečnim primanjima manjim od 8.000 kuna)

Participacija troškova za ostalu djecu razvrstana je u sljedeće skupine, ovisno o ukupnom mjesečnom prihodu po članu obitelji:
I. prihod od 2.001 do 2.500 kuna – cijena od 200 kuna/mjesečno
II. prihod od 2.501 do 3.000 kuna – cijena od 300 kuna/mjesečno
III. prihod od 3.001 do 3.500 kuna – cijena od 400 kuna/mjesečno
IV. prihod od 3.501 do 4.000 kuna – cijena od 500 kuna/mjesečno
V. prihod od 4.001 do 4.500 kuna – cijena od 600 kuna/mjesečno
VI. prihod od 4.501 do 5.000 kuna – cijena od 700 kuna/mjesečno
VII. prihod od 5.001 do 6.000 kuna – cijena od 1.000 kuna/mjesečno
VIII. prihod od 6.001 do 7.000 kuna – cijena od 1.400 kuna/mjesečno
IX. prihod od 7.001 do 8.000 kuna – cijena od 1.800 kuna/mjesečno
X. prihod viši od 8.001 kune – cijena od 2.000 kuna/mjesečno


Cijenu od 2.000 kuna za dijete plaćala bi četveročlana obitelj /roditelji s dvoje djece/ s ukupnim mjesečnim primanjima višim od 32.000 kuna. Za drugo dijete iste obitelji u redovnom programu cijena je 50% iznosa određenog po prihodovnom cenzusu, a za treće i svako daljnje dijete iste obitelji smještaj je besplatan, bez obzira na prihode.

IV. PARTICIPACIJA ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA UČENIKA U
PRODUŽENI BORAVAK U ŠKOLI


Pravo na besplatni produženi boravak u školi imaju učenici čija su oba roditelja u radnom odnosu i čiji je ukupan mjesečni prihod po članu obitelji manji ili od 2.000 kuna.

(Primjer: besplatni smještaj ostvarilo bi dijete iz četveročlane obitelji /roditelji s dvoje djece/ s ukupnim mjesečnim primanjima manjim od 8.000 kuna.)

Participacija troškova za ostale učenike razvrstana je u sljedeće skupine, ovisno o ukupnom mjesečnom prihodu po članu obitelji:
I. prihod od 2.001 do 2.500 kuna – cijena od 100 kuna/mjesečno
II. prihod od 2.501 do 3.000 kuna – cijena od 150 kuna/mjesečno
III. prihod od 3.001 do 3.500 kuna – cijena od 200 kuna/mjesečno
IV. prihod od 3.501 do 4.000 kuna – cijena od 250 kuna/mjesečno
V. prihod od 4.001 do 5.000 kuna – cijena od 300 kuna/mjesečno
VI. prihod viši od 5.001 kune – cijena od 400 kuna/mjesečno

(Primjer: cijenu od 400 kuna za dijete plaćala bi četveročlana obitelj /roditelji s dvoje djece/ s ukupnim mjesečnim primanjima višim od 20.000 kuna.)

V. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU

Pravo na novčanu pomoć za rođenje djeteta može se ostvariti ukoliko jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište u Zagrebu najmanje 10 godina, bez obzira na visinu prihoda.

Za rođenje prvog djeteta ostvaruje se novčana pomoć u iznosu od 1.800 kuna, plativa u dva obroka po 900 kuna (prvi će se isplatiti odmah, a drugi nakon godinu dana).

Za rođenje drugog djeteta ostvaruje se novčana pomoć u iznosu od 3.600 kuna, plativa u četiri obroka po 900 kuna (prvi će se isplatiti odmah, a ostali tijekom perioda od dvije godine).

Za rođenje trećeg i svakog idućeg djeteta ostvaruje se novčana pomoć u ukupnom iznosu od 54.000 kuna, koja će se isplatiti u obrocima od 9.000 kuna tijekom šest godina.

 

Primjedbe i prijedlozi izneseni na sjednici Gradske skupštine, kao i one zainteresiranih udruga građana i medija, pronašle su svoje mjesto u ovom izmijenjenom prijedlogu. Prijedlog je sastavljen i na tragu sugestija Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba u kojem su predstavnici gospodarstvenika i sindikata jednoglasno prihvatili inicijativu gradske uprave.

Ovaj poboljšani prijedlog temeljen je na solidarnosti građana prema onima najsiromašnijima, ali on također dodatno štiti i radnički i srednji sloj.
Znam da imam vašu podršku i nadam se da neće izostati niti podrška većine gradskih zastupnika, jer ovaj prijedlog proračuna u ovim gospodarskim uvjetima nema prave aternative!

Hvala na podršci i razumijevanju!

Milan Bandić,
Gradonačelnik Grada Zagreba


ARHIVA