clanak False

Odluka Ustavnog suda_Beli Manastir

19.04.2017.

 * Odluka Ustavnog suda – Beli Manastir *


1. Grad Zagreb podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti akata s Ustavom i zakonom - Statuta Grada Zagreba i zaključaka Gradske skupštine Grada Zagreba o sastavu Skupštine i izboru članova Skupštine trgovačkog društva, pa stoga treba pričekati rješenje Ustavnoga suda.

2. U povodu rješavanja Ustavnoga suda po prijedloga Belog Manastira, uočena je pravna praznina u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, zbog čega odlučivanje o predmetnoj stvari može biti dvojako.

3. Neovisno o tome kakvo će rješenje u povodu našega zahtjeva donijeti Ustavni sud iz primjera Belog Manastira vidljivo je da Zakon nije najbolje riješio ovu problematiku te nam ostaje mogućnost da od Sabora zatražimo autentično tumačenje spomenutog Zakona.


ARHIVA