clanak False

Pomoć djeci u mliječnoj hrani

10.01.2022.

Pravo na pomoć djeci u mliječnoj hrani utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/1623/1604/1906/20, 17/20 - pročišćeni tekst22/20 i 08/21).

Pravo na pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvaruje roditelj ili skrbnik djeteta u dobi do 12 mjeseci, ukoliko mu mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 1.200,00 kn mjesečno i ako je po procjeni odabranog liječnika pedijatra utvrđena potreba za dodatnom prehranom, pod uvjetom da roditelj ili skrbnik djeteta živi u zajedničkom kućanstvu s djetetom. U prihod se ne uračunavaju novčana sredstva na računima koji su blokirani ovršnom ispravom. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb,na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel. 6101-829.

Zahtjev
Uputa o pravima ispitanika