clanak False

Ljetovanje

08.08.2022.

Pravo na ljetovanje utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22).
Pravo na besplatno ljetovanje ostvaruju djeca predškolskog i školskog uzrasta do završetka osnovne škole, i to djeca korisnika prava socijalne skrbi ostvarenih sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovnog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel: 6101-809.

Uputa o pravima ispitanika