clanak False

Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete

25.05.2017.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj  za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj  za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata  iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.


Javni natječaj za financiranje programa/projekata u vrhunskom sportu iz Proračuna GZ za 2017.