clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalnog i humanitarnog značenja

28.07.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na javni poziv za
podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih
financijskih potpora
udrugama iz područja
socijalnog i
humanitarnog
značenja

(28.7.2021.)
 
- za predsjednicu:
Josipa Mršić,
 
- za članove:
Iva Prpić,
Mateja Petrić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba