clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja promicanja poduzetništva i obrta

28.07.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na javni poziv za
podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih
financijskih potpora
udrugama iz područja
promicanja
poduzetništva
i obrta

(28.7.2021.)
 
 
- za predsjednicu:
Svjetlana Maleković,
 
- za članove:
Suzana Ćurić,
Anadela Horvat.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba