clanak False

Povjerenstvo za praćenje i koordinaciju aktivnosti vezanih uz regulaciju potoka Črnomerec od Fraterščice do brane Črnomerec od 2022. do 2024.

08.02.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
praćenje i koordinaciju
aktivnosti vezanih uz

regulaciju potoka
Črnomerec od Fraterščice
do

brane Črnomerec
od 2022. do 2024.

(8.2.2022.)
 
 
- za predsjednika:
Damir Đerzić, dipl. ing. građ., Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
 
- za članove:
Mario Živković, dipl. iur., Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje,
Alma Krek Vuković, dipl. iur., Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Ranko Gregorin, dipl. ing. građ.,  Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.,
Dubravko Filipan, dipl. ing. građ., Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.,
Renata Horvat Stanić, struč. spec. admin. publ., Hrvatske vode,
Tomislav Gazić, struč. spec. ing. aeidf., Hrvatske vode.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba