clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu iz proračuna Grada Zagreba

04.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta
Javnog natječaja za
dodjelu financijskih
potpora vrhunskom
sportu iz proračuna
Grada Zagreba

 
(4.4.2022.)
 
- za predsjednicu:
Andrea Pintar;
 
- za članove:
Robert Soukup, 
Filip Grgić,
Bruno Gulin,
Iva Gračanin.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba