clanak False

Povjerenstvo za rješavanje imovinsko-pravnih i drugih pitanja od zajedničkog interesa za Grad Zagreb i vjerske zajednice

27.09.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
rješavanje
imovinsko-pravnih
i drugih pitanja od

zajedničkog interesa
za Grad Zagreb i
vjerske zajednice

 
(27.9.2021.)
 
 
- za predsjednika:
Luka Korlaet,
 
- za zamjenika predsjednika:
Željko Matijašec,
 
- za članove:
Dinko Bilić,
Marijana Sironić,
Mirela Bokulić Zubac,
Renata Vugrinčić,
Jasminka Lukač,
Mario Živković,
Jasna Jezerčić Cvitković,
Jasna Tomažić,
Daniela Juroš Pečnik.
 
- za tajnika:
Vladimir Bodulić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba