clanak False

Pregovarački odbor za sklapanje Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba

13.05.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Pregovarački odbor
za sklapanje
Kolektivnog ugovora
za službenike i
namještenike u
gradskim upravnim
tijelima
Grada Zagreba

 
(13.5.2022.)
 
 
- predsjednica Pregovaračkog odbora:
Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba;
 
- članovi Pregovaračkog odbora:
Martina Jurišić, pročelnica Ureda gradonačelnika,
Dianora Kobia Lulić, pročelnica Stručne službe Gradske uprave,
Daniela Juroš Pečnik, pročelnica Gradskog ureda za financije i javnu nabavu,
Ana Poljak, pomoćnica pročelnika za pravne poslove u Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
Zrinko Rebrina, pomoćnik pročelnika u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
Ivana Crnković, voditeljica Odjela za pravne poslove u Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
Martina Glasnović, voditeljica Odjela za predškolski odgoj i obrazovanje u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade,
Josip Hibler, voditelj Odjela za poslove zaštite od požara i vatrogastvo u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba