clanak False

Projektni tim za provedbu projekta "Zagreb za inovacije“ Startup Factory Zagreb – faza II

11.08.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za
provedbu projekta
"Zagreb za inovacije“
Startup Factory Zagreb
– faza II

(11.8.2021.)
 
 
Voditelj projekta:
- Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika, za voditelja projekta
„Zagreb za inovacije“ Startup Factory Zagreb - faza II
(u daljnjem tekstu: Projekt)
 
Koordinator projekta:
- Nera Pavić, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša,
za koordinatora Projekta
 
U Tim za upravljanje EU projektom imenuju se:
- Ines Franov Beoković, Ured za programe i projekte Europske unije,
za voditeljicu tima za upravljanje EU projektom i osiguranje primjene procedura
u okviru sustava upravljanja i kontrole ESI fondova,
- Ana Pandža Kunčević, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša,
za članicu tima za promidžbu i vidljivost,
- Igor Kozina, Ured za javnu nabavu, za člana tima za javnu nabavu,
- Kristina Rudelj, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša,
za članicu tima za financijske poslove i revizijski trag.
 
U Tim za operativne poslove izgradnje imenuju se:
- Dario Krnjaković, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, za voditelja projekta gradnje
sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja gradnje
i voditelja Tima za operativne poslove izgradnje,
- Gabrijela Subašić, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša,
za članicu tima za građevinske radove.
 
Administratori Projekta:
- Vanja Šprajc, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša,
za administratoricu Projekta
- Marina Jelinić, Ured za programe i projekte Europske unije,
za administratoricu Projekta.
 
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba