clanak False

Radna skupina za financije

14.09.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za financije
 
(14.9.2021.)
 
 
- za predsjednicu:
Danijela Dolenec,
 
- za članove:
Boris Lalovac,
Damir Bakić,
Daniela Juroš Pečnik i
Gordana Vojnović.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba