clanak False

Radna skupina za kulturnu politiku i kulturni razvoj Grada Zagreba

01.07.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za
kulturnu politiku i
kulturni razvoj
Grada
Zagreba
 
(3.5.2022.)
(izmjena 23.5.2022., 1.7.2022.)
 
 
- za predsjednika:
Goran Pristaš,
 
- za članove:
Luka Korlaet,
Teodor Celakoski,
Urša Raukar-Gamulin,
Marta Kiš i
Miljenka Buljević,
Emina Višnić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba