clanak False

Zamjenici gradonačelnika dodijeljena zahvalnica Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba

08.04.2021.
Danas, na Međunarodni dan Roma, u Ujevićevoj 9, Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba dodijelilo je plaketu zamjenici gradonačelnika dr.sc. Jeleni Pavičić Vukičević. Ovim činom Vijeće zahvaljuje zamjenici na dosadašnjoj suradnji i na iznimnom doprinosu u poboljšanju kvalitete života svih sugrađana, ujedno pripadnika romske manjine.

Inače, Grad Zagreb od 2003. godine kontinuirano osigurava financijska sredstava u proračunu za rad i provođenje aktivnosti Vijeća planiranih u godišnjim programima rada. Za ovu godinu osigurano je 825.000,00 kuna za rad i provođenje aktivnosti Vijeća prema godišnjem Programu rada Vijeća za 2021.

Gradske vijesti - 2021.