clanak False

Doplatak za pripomoć u kući

11.01.2022.
Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i korisnici prava na obiteljsku invalidninu imaju pravo na doplatak za pripomoć u kući ako su korisnici naknade za nezaposlene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili zajamčene minimalne naknade kao i stradalnici i žrtve rata koji su korisnici zajamčene minimalne naknade ako zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu sami ispunjavati osnovne životne zahtjeve i ako ne koriste doplatak za njegu i pomoć druge osobe po ovom Zakonu ili po drugim propisima. Doplatak za pripomoć u kući iznosi mjesečno 23% od utvrđene proračunske osnovice (764,98 kn).

Zahtjevu se prilaže medicinska dokumentacija, a vijeće vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom  donosi nalaz i mišljenje o potrebi doplatka za pripomoć u kući.