clanak False

Pravo na besplatni topli obrok

02.02.2023.
Djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su korisnici naknade za nezaposlene ili zajamčene minimalne naknade imaju pravo na besplatni topli obrok za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim školama ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima.
Zahtjev se podnosi nadležnom prvostupanjskom tijelu, a iznos prava se određuje rješenjem na temelju potvrde škole o mjesečnoj cijeni toplog obroka koju je korisnik dužan dostaviti svaki mjesec i drugih propisanih dokaza prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19).

Zahtjev za priznavanje prava na besplatni topli obrok