clanak False

Instrumenti financijske perspektive 2007.-2013.

19.04.2017.

 

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF )


Ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Fondom upravlja Opća uprava za Regionalnu politiku, a fond je uspostavljen Uredbama Vijeća br. 1083/2006, te br.1084/2006.


Više informacija potražite na:

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Europska komisija

  


 
Europski socijalni fond (ESF)

 
Ciljevi Europskog socijalnog fonda su smanjenje razlika u životnom standardu i blagostanju u državama članicama Europske Unije i njihovih regija, te time promicanje gospodarske i socijalne kohezije.


Više informacija potražite na:

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Europska komisija

  


 

Kohezijski fond (CF)

 

Kohezijski fond je financijski mehanizam za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na području prometa i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije Europske Unije te poticanja održivog razvoja.


Više informacija potražite na:

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Europska komisija