clanak False

Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2021.

13.04.2021.
Na temelju točke 7. Programa održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16 i 4/21) i članka 8. stavka 2. Pravilnika o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/21) zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba raspisuje javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2021.
  
TEKST NATJEČAJA ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI GRADA ZAGREBA ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU ZA 2021.
 
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:
 
OBRAZAC PRIJAVE
IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI ZA POVEZANE PRAVNE OSOBE

Natječaji/ pozivi / javne rasprave