clanak False

Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada

05.01.2024.
Na temelju članka 41. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22) i članka 5. Odluke o nadoknadi troškova nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23)
o b j a v lj u j e

Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada.
Pravo na nadoknadu troškova imaju suvlasnici višestambenih zgrada na području Grada Zagreba koji su nakon 8. ožujka 2022. imali ili će u 2024. g. imati troškove vezane uz izgradnju boksa, zatvaranje postojećeg boksa ili zatvaranje vrata smetlarnika, te ugradnju master cilindara/ključa ili šifrarnika na boks ili na smetlarnik i prilagodbu vrata za šifrarnik.
 Zahtjevi se mogu podnijeti do 31. prosinca 2024.


Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada 

Zahtjev za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada propisanog odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba 

Uputa o pravima ispitanika

Više o koracima kako do boksa pročitajte na zgvrecice.cistoca.hr