clanak False

Sektor za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane

13.03.2023.
Pomoćnik pročelnika za poslove kabineta gradonačelnika, protokol i građane: kontakt osoba
Tel: 01 610-1001, 610-1002, faks: 610-1400
- obavlja poslove koordinacije aktivnosti gradonačelnika, njegovih zamjenika i rada gradske uprave, poslove protokola koji obuhvaćaju organizaciju i provođenje ceremonijala kojemu je nazočan gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, pročelnici gradskih upravnih tijela i druge osobe koje predstavljaju Grad za vrijeme svečanih i radnih posjeta te drugih primanja, poslove u vezi dodjele javnih priznanja Grada te poslove primanja građana, predstavnika udruga građana i drugih neprofitnih organizacija, razmatranja njihovih predstavki, prijedloga i zamolbi, te poduzimanja mjera za njihovo rješavanje, informiranja građana i udruga građana o načinu rješavanja njihovih pitanja.

KABINET GRADONAČELNIKA
Voditelj Kabineta gradonačelnika: kontakt osoba:
Tel: 01 610-1001, 610-1002, faks: 610-1400
E-mail: kabinet@zagreb.hr
- obavljaju se stručni, organizacijski, protokolarni i administrativni poslovi u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, poslovi koordinacije aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, poslovi suradnje s Sektorom za informiranje i komunikaciju radi predstavljanja aktivnosti i usklađivanja informativnih sadržaja o aktivnostima gradonačelnika i radu gradske uprave medijima, poslovi organiziranja te pripreme i prikupljanja materijala za sjednice i sastanke koje saziva i na kojima sudjeluje gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika, poslovi izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, poslovi zaprimanja i rješavanja pošte upućene gradonačelniku, poslovi koordinacije organiziranja tribina, savjetovanja i seminara o pitanjima značajnim za Grad Zagreb te poslovi suradnje sa službom Gradske skupštine Grada Zagreba koja u svom djelokrugu obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću, osobama ili službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u institucijama Republike Hrvatske, županijama i gradovima i nevladinim organizacijama.

SLUŽBA ZA PROTOKOL
Voditelj Službe za protokol: kontakt osoba:
Tel: 01 610-1360
- obavljaju se poslovi protokola koji obuhvaćaju organizaciju i provođenje ceremonijala kojemu je nazočan gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, pročelnici gradskih upravnih tijela i druge osobe koje predstavljaju Grad za vrijeme svečanih i radnih posjeta te drugih primanja, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Službe što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu te poslovi u vezi dodjele priznanja Grada.

SLUŽBA ZA GRAĐANE
Voditeljica Službe za građane - Josipa Šimunjak, dipl.iur. 
E-mail: gradjani@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi primanja građana, predstavnika udruga građana i drugih neprofitnih organizacija, razmatranja njihovih predstavki, prijedloga i zamolbi, poduzimanja mjera za njihovo rješavanje, informiranja građana i udruga građana o načinu rješavanja njihovih pitanja, razvijanja i unapređivanja raznih oblika komunikacije između građana i Gradske uprave, udruga građana i drugih neprofitnih organizacija, odnosno interesnih grupa radi definiranja njihovih potreba i prijedloga, organiziranja provođenja ispitivanja javnog mnijenja te suradnje s gradskim upravnim tijelima i tijelima mjesne samouprave.