clanak False

Zahtjev za smještaj u dom za starije osobe

19.04.2017.

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u suradnji s domovima za starije osobe kojima je osnivač Grad Zagreb napravio je unificirani obrazac zahtjeva za smještaj u dom za starije osobe i zahtjeva za pomoć u kući.

Zahtjev za smještaj u dom za starije osobe kao i zahtjev za pomoć u kući može se podnijeti isključivo službi socijalnog rada u domu za starije osobe u koji se osoba želi prijaviti za smještaj ili korištenje pomoćiu kući.

Kontakt telefoni domova za starije osobe kojima je osnivač Grad Zagreb, njih jedanaest, nalaze se na službenim stranicama Grada Zagreba.


Obrazac zahtjeva za smještaj u dom za starije osobe

Obrazac zahtjeva za pomoć u kući