clanak False

Osobe starije životne dobi

01.06.2023.

Izrazitim rastućim demografskim trendom starenja zagrebačkog i hrvatskog pučanstva, grad Zagreb nimalo ne zaostaje za drugim europskim gradovima zemalja Europske unije. To je osobito vidljivo iz gerontoloških pokazatelja dobne i spolne strukture pučanstva kao i udjela pojedinih dobnih skupina u ukupnom stanovništvu grada Zagreba i Hrvatske.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u gradu Zagrebu živi ukupno 790 017 stanovnika, od toga je 136 770 osoba starijih od 65 godina, (53 201 muškarac i 83 569 žena), što iznosi 17,3% stanovništva u gradu Zagrebu.

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Ured) sukladno Odluci o socijalnoj skrbi
 provodi postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi, od kojih se većina odnosi i na osobe starije životne dobi.

U cilju poboljšanja kvalitete života starijih sugrađana, Ured osmišljava projekte i programe, sustavno provodi niz aktivnosti, organizira akcije i manifestacije te izdaje publikacije.
Domovi za starije osobe kojima je Grad Zagreb osnivač

Domovi za starije osobe drugih osnivača u Gradu Zagrebu (privatni domovi)

Obiteljski domovi za starije osobe