clanak False

Mjerila za pružanje socijalnih usluga

16.02.2024.
Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), Grad Zagreb kao jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, nadležan je za izdavanje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

Rješenje Ured donosi temeljem nalaza Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga kojeg je imenovao gradonačelnik. Mjerila za pružanje socijalnih usluga propisani su Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 110/22).

Za sve dodatne informacije i popis dokumentacije prije podnošenja zahtjeva kontaktirajte nas
na broj 6101 271. 

Zahtjevi se podnose putem e-mail adrese: uprava.socijalnazastita@zagreb.hr  ili osobno na Trgu Stjepana Radića 1.

Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga