lista bez dat + 151950

Ad 2.) vježbenik/vježbenica-računovodstveni referent/računovodstvena referentica-knjigovođa/knjigovotkinja pokretne imovine u Odsjeku za analitičko knjigovodstvo pokretne imovine Odjela za računovodstvene poslove u Sektoru za poslove financijske operative i računovodstva (SSS ekonomske struke)

Napomena: Testiranje nije zakazano.