clanak False

Promicanje ljudskih prava

04.05.2021.
Grad Zagreb, sukladno ciljevima nacionalnih i gradskih strateških dokumenata, aktivno unapređuje i promiče ljudska prava u području ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, integracije stranaca u hrvatsko društvo, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda te poticanja razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja. Suradnja s organizacijama civilnoga društva u području unapređenja i promicanja ljudskih prava ostvaruje se već niz godina jer su prepoznate kao neizbježni dionik u razvoju, provedbi i evaluaciji javnih politika. Njihovo uključivanje u sva područja društvenog djelovanja daje značajan obol stvaranju kvalitetnijeg, osjetljivijeg i pravednijeg društva.
U cilju provedbe mjera i aktivnosti nacionalnih dokumenata u području ljudskih prava, Grad Zagreb izrađuje strateške dokumente za njihovu provedbu kao što su npr. dokumenti u području ravnopravnosti spolova i uključivanja Roma. Također, sudjeluje u izradi nacionalnih strateških dokumenata u području ljudskih prava te surađuje s ministarstvima, vladinim uredima i pravobraniteljicama, ovisno o području djelovanja.  
Grad Zagreb uključio se u provođenje aktivnosti u području integracije stranaca u hrvatsko društvo sudjelovanjem u Stalnom povjerenstvu za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo kao i u pripadajućoj radnoj skupini koja je zadužena za izradu prijedloga nacionalnih strategija i planova u području integracije azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom. Surađuje s Nacionalnom kontaktnom točkom za RH Europske migracijske mreže te je uključen u provedbu projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja čiji je nositelj Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Cilj projekta je jačanje preduvjeta za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u RH.
U cilju razvoja i unapređenja odnosa s vjerskim zajednicama, Grad Zagreb kontinuirano pruža potporu njihovim aktivnostima i projektima koji promiču ekumenski dijalog i međukonfesionalnu suradnju. Grad Zagreb financira verificirane vjerske programe u dječjim vrtićima u sklopu redovitog programa te sufinancira redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja.

Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj