clanak False

Promicanje ljudskih prava

04.05.2021.
Grad Zagreb, sukladno ciljevima nacionalnih i gradskih strateških dokumenata, aktivno unapređuje i promiče ljudska prava u području ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, integracije stranaca u hrvatsko društvo, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda te poticanja razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja. Suradnja s organizacijama civilnoga društva u području unapređenja i promicanja ljudskih prava ostvaruje se već niz godina jer su prepoznate kao neizbježni dionik u razvoju, provedbi i evaluaciji javnih politika. Njihovo uključivanje u sva područja društvenog djelovanja daje značajan obol stvaranju kvalitetnijeg, osjetljivijeg i pravednijeg društva.
U cilju provedbe mjera i aktivnosti nacionalnih dokumenata u području ljudskih prava, Grad Zagreb izrađuje strateške dokumente za njihovu provedbu kao što su npr. dokumenti u području ravnopravnosti spolova i uključivanja Roma. Također, sudjeluje u izradi nacionalnih strateških dokumenata u području ljudskih prava te surađuje s ministarstvima, vladinim uredima i pravobraniteljicama, ovisno o području djelovanja.  

Gradovi za jednakosti/ Nagrada Gradovi za jednakost 
Ciljevi projekta su:
1. Definirati ulogu i odgovornost gradova za primjenu antidiskriminacijske politike;
2. Identificirati primjere dobre prakse definiranja i provedbe programa i politika usmjerenih ostvarivanju jednakosti na lokalnoj razini;
3. Izgraditi alate koje gradske uprave mogu koristiti radi promicanja i unapređenja jednakosti (Priručnik i Indeks);
4. Podići svijest i unaprijediti motivacijske faktore za trajno unapređenje politika i praksi usmjerenih ostvarivanju jednakosti u gradovima.
Gradovima koji su  sudjelovali u projektu ispunjavanjem Indeksa koji se sastojao od dvanaest pokazatelja, omogućene su sljedeće prednosti: mogućnost dijagnosticiranja razine svoje postojeće prakse u području jednakosti; mogućnost usporedbe s drugim gradovima u RH; mogućnost dugoročnog praćenja vlastitog napretka; osnovu za izgradnju novih politika, programa i mjera; platformu za komuniciranje o ovim pitanjima unutar grada, s dionicima u zajednici i građanima; prepoznavanje grada kao predvodnika prakse u području jednakosti.
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Više informacija o samom projektu, sudjelovanju Grada Zagreba u istom i osvojenoj nagradi možete pronaći OVDJE.