clanak False

Katalog nekretnina Grada Zagreba

18.12.2023.

ZEMLJIŠTA ZA PRODAJU

Grad Zagreb, sukladno članku 391.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12152/14, 81/15 i 94/17), zemljište u svojem vlasništvu  može otuđiti ili njime na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno.

Odabirom pojedine lokacije možete detaljno pogledati nekretninu i njezine tehničko-urbanističke karakteristike, a iskazivanje interesa za raspisivanje javnog natječaja pisanim se putem dostavlja Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje, neposredno u centralnoj pisarnici, Trg Stjepana Radića 1 ili neposredno u drugim pisarnicama Gradske uprave s naznakom za Trg Stjepana Radića 1, odnosno pisanim putem na navedenu adresu.