clanak False

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

24.07.2023.

- Pojedinačni izvršitelji (stručni suradnik za odgoj i obrazovanje u Odjelu za osnovno školstvo)
Tel: 01 658-5950

Vođenje upravnog postupka do donošenja rješenja o: odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, privremenom oslobađanju od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenom oslobađanju od već započetog školovanja, određivanju primjerenog programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, vođenje postupaka za uključivanje djeteta/učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu učenja hrvatskog jezika, vodi propisane očevidnike i izdaje uvjerenja na temelju očevidnika, osigurava provedbu plana upisa djece u prvi razred osnovne škole, poduzima mjere protiv roditelja učenika koji redovito ne izvršava obveze, surađuje sa školama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama u rješavanju pitanja školovanja učenika s teškoćama, nazoči sjednicama i koordinira radom Stručnog povjerenstva Ureda povjerenstva na području gradske četvrti, obavlja poslove u vezi s davanjem školskog prostora i opreme na privremeno korištenje sukladno gradskom programu javnih potreba u obrazovanju, prati stanje u djelatnosti obrazovanja te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, prikuplja podatke za izradu informacija i drugih stručnih materijala iz djelatnosti te obavlja i druge poslove koji mu se odrede.      

Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.