clanak False

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

03.01.2022.

KOMUNALNI POSLOVI

- Pojedinačni izvršitelji (za PU Trešnjevka - viši upravni referent za komunalne poslove)
Tel: 610-1157, faks:610-1053
Odobrenja o postavi svih tipova reklama i pokretnih naprava, otklanjanje nedostataka i uklanjanje reklama i pokretnih naprava prije isteka roka važenja rješenja, rješenja o komunalnoj naknadi i oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

 

KOMUNALNO REDARSTVO
E-mail:redarstvo@zagreb.hr

Treći područni odsjek (Trešnjevka-sjever, Trešnjevka-jug, Podsused, Vrapče, Stenjevec)
Park Stara Trešnjevka 2 (za područje gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug)
Voditelj odsjeka: Željko Bošnjak
Tel: 658-5753

Izvan sjedišta Odsjeka
Sigetje 2 ( za područje gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Stenjevec)
Tel: 658-5753
- Obavljaju se poslovi nadzora nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu, osim odredaba što se odnose na održavanje čistoće, uređenje i korištenje javnih površina (kante za pseći izmet) i držanje životinja, Odluke o uređenju prometa na području Grada Zagreba, Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu, Odluke o prijevozu kočijama, osim odredaba što se odnose na održavanje čistoće konja i kanti za konjski izmet, Odluke o nerazvrstanim cestama, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o građevinskoj inspekciji, Prekršajnim zakonom i gradskim propisima, organiziranja i provođenja izvršenja rješenja, suradnje u pripremi i izradi nacrta propisa nad kojima komunalno redarstvo obavlja nadzor, davanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika i odgovora na predstavke i pritužbe građana i udruga, pružanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.
 

Primanje stranaka: stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.