clanak False

Odjel za uredsko poslovanje

01.01.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA , na lokaciji: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

Voditeljica odjela za uredsko poslovanje - Jasminka Katoliković
Tel: 610-1470, faks: 610-1541
E-mail: jasminka.katolikovic@zagreb.hr
- obavlja poslove praćenja i nadziranja primjene računalnih programa u obavljanju poslova uredskog poslovanja, u vezi sa stanjem rješavanja upravnih i neupravnih predmeta u gradskim upravnim tijelima, dodjele ovlaštenja za pristup aplikaciji uredskog poslovanja, prikupljanje podataka i izrada izvještaja koji su propisani zakonom i drugim propisima, izrada Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata, Posebnog popisa arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja te provođenje postupka dodijele brojčanih oznaka pravnim osobama s javnim ovlastima, utvrđivanja sadržaja natpisnih ploča i zaglavlja akata, izrade pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i štambiljima te vođenja evidencije o njihovoj uporabi, zaprimanja i pregleda akata, evidentiranja i upisivanja akata u propisane evidencije, administrativno-tehničke obrade akata i dostave akata u rad; pružanja uputa građanima i drugim strankama u vezi s podnošenjem zahtjeva i drugih podnesaka upravnim i drugim tijelima Grada Zagreba; pohranjivanja, združivanja (prioriranja) i čuvanja predmeta; izdavanja i dostavljanja na uvid i korištenja pohranjenih predmeta, odnosno pojedinih akata i dokumenata iz predmeta; vođenja propisanih evidencija, pripremnih radova u postupku odabiranja arhivskoga gradiva i izlučivanja dokumentarnog gradiva; izdavanja ovjerovljenih prijepisa i preslika akata iz pismohrane, dostavljanja - otpremanja akata.

ODSJEK ZA POSLOVE PISARNICE
Voditeljica odsjeka za poslove pisarnice - Jozefina Šuker
Tel: 610-0052, faks: 610-1541
E-mail: jozefina.suker@zagreb.hr
- Obavlja poslove zaprimanja i pregleda akata, administrativno-tehničke obrade akata, otpremanja akata, te pružanja uputa građanima u svezi podnošenja zahtjeva.

PODODSJEK ZA POSLOVE SREDIŠNJE PISARNICE
Voditeljica pododdsjeka za poslove središnje pisarnice - Vlatka Hrdalo: tel: 610-1558
E-mail: vlatka.hrdalo@zagreb.hr
- Obavlja poslove  zaprimanja i pregleda akata, evidentiranja i upisivanja akata u propisane evidencije, administrativno-tehničke obrade akata, otpremanja akata, pružanja uputa građanima i drugim strankama u svezi s podnošenjem zahtjeva i drugih podnesaka upravnim i drugim tijelima Grada Zagreba.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: CentarČrnomerecDubravaMaksimirMedveščakNovi ZagrebPeščenicaSesveteSusedgradTrešnjevkaTrnje.

ODSJEK ZA POSLOVE PISMOHRANE
Voditelj odsjeka za poslove pismohrane - kontakt osoba:
Tel: 610-0038
 - Obavlja poslove pohranjivanja, združivanja ( prioriranja) i čuvanja predmeta, izdavanja i dostavljanja na uvid pohranjenih predmeta, vođenja propisanih evidencija, obavljanja pripremnih radova u postupku odabiranja arhivskog gradiva i izlučivanja registraturnog gradiva, te izdavanja ovjerovljenih prijepisa i preslika akata iz pismohrane.

PODODSJEK ZA POSLOVE SREDIŠNJE PISMOHRANE
Voditelj pododsjeka za poslove središnje pismohrane - Igor Ivan Hercigonja
Tel: 610-1494
E-mail: igor.hercigonja@zagreb.hr

PODODSJEK ZA POSLOVE PISMOHRANE U PODRUČNIM UREDIMA
Voditelj pododsjeka za poslove pismohrane u područnim uredima - Tomislav Paško Samac: tel: 610-0038
E-mail: tomislav.pasko-samac@zagreb.hr

IZVAN SJEDIŠTA ODSJEKA, na lokaciji:

- PU Centar 
Zagreb, Ilica 25, tel: 610-0488

- PU Črnomerec 
Zagreb, Trg Francuske Republike 15, tel: 610-1723

- PU Dubrava 
Zagreb, Dubrava 49, tel: 658-5404

- PU Maksimir 
Zagreb, Petrova 116, tel: 610-0612

- PU Medveščak 
Zagreb, Draškovićeva 15, tel: 460-3502

- PU Novi Zagreb 
Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, tel: 658-5555

- PU Peščenica 
Zagreb, Zapoljska 1, tel: 610-0312

- PU Sesvete 
Zagreb, Trg Dragutina Domjanića 4, tel: 610-1685

- PU Susedgrad 
Zagreb, Sigetje 2, tel: 658-5980

- PU Trešnjevka 
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2, tel: 658-5719

- PU Trnje 
Zagreb, Ulica Grada Vukovara 56a, tel: 610-0911

Obavljaju se poslovi pismohrane (arhive) - registraturno i arhivsko gradivo općinskih organa uprave i stručnih službi skupština i izvršnih vijeća, prema teritorijalnom ustrojstvu općina u Gradu Zagrebu u razdoblju od 1. siječnja 1975. do 31. prosinca 1990., (najznačajnije gradivo je: predmeti promjene osobnog imena, kupoprodajni ugovori - nekretnine, automobili, nasljedstva i darovanja, ovjera potpisa, osnivanje samostalne i zajedničke zanatske i ugostiteljske radnje, rješenja o proširivanju poslovanja, preseljenju rada, prestanku rada, o samostalnom obavljanju zdravstvene djelatnosti, građevinske i uporabne dozvole za sve vrste objekata, rješenja o iseljenju stana, rješenja koja zamjenjuju ugovor o korištenju stana, utvrđivanje prava na zamjenu stana, utvrđivanje stambene cjeline, pretvaranje stana u poslovni prostor, rješenja o nacionalizaciji i određivanju naknade za nacionalizirano zemljište, rješenja o eksproprijaciji, dodjela zemljišta na trajno korištenje), gradivo upravnih, stručnih i drugih tijela tadašnje uprave Grada Zagreba (prema odlukama o njihovu ustrojstvu - Službeni glasnik Grada Zagreba 11/91) i gradivo sadašnjih upravnih tijela koja imaju ustrojeno obavljanje poslova na području područnog ureda, te gradivo stečajnih dužnika nad kojima je pravomoćno završen stečajni postupak. 

ODSJEK ZA POSLOVE DOSTAVE
Voditelj odsjeka za poslove dostave - Gojko Zuber: tel: 610-1491
E-mail: gojko.zuber@zagreb.hr
- Obavljaju se  poslovi vanjske i unutarnje dostave i otpreme akata, te unosa podataka u odgovarajuće evidencije putem sustava automatske obrade podataka.