clanak False

Sektor za udruge i zaklade

16.11.2023.
Pomoćnik pročelnika za udruge i zaklade - Krešimir Ladešić
Tel: 01 658-5014, faks: 01 658-5021
E-mail: kresimir.ladesic@zagreb.hr

- obavlja poslove u vezi s provođenjem postupka registracije udruga Republike Hrvatske i stranih udruga u Republici Hrvatskoj, u vezi s vođenjem Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj za udruge sa sjedištem u Gradu Zagrebu u elektroničkom obliku, u vezi s vođenjem zbirki isprava za svaku udrugu upisanu u navedene registre, u vezi s izdavanjem izvadaka iz registara neovisno o sjedištu upisanih udruga, poslove u vezi s provođenjem postupka registracije zaklada Republike Hrvatske i stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, u vezi s vođenjem Registra zaklada Republike Hrvatske i Registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj za zaklade sa sjedištem u Gradu Zagrebu u elektroničkom obliku, u vezi s vođenjem zbirki isprava za svaku zakladu upisanu u navedene registre, u vezi s izdavanjem izvadaka iz registara neovisno o sjedištu upisanih zaklada, te poslove provođenja nadzora nad prijavom podataka u registar udruga i nadzora nad prijavom podataka u registar zaklada.


Kontakt podaci za upite stranaka: 01 658-5031, 01 658-5002

ODJEL ZA REGISTRACIJU UDRUGA
Voditeljica odjela za registraciju udruga - Nataša Bramberger
Tel: 01 658-5013, faks: 01 658-5021
E- mail:natasa.bramberger@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vođenja postupaka u vezi s upisom u registre udruga, upisom promjena podataka u registre udruga i upisom statusnih promjena, prestanka djelovanja udruga i pokretanju likvidacijskog postupka te prestanku postojanja udruga po skraćenom postupku i postupak brisanja udruga iz registra udruga.
 
ODJEL ZA REGISTRE UDRUGA I POSLOVE NADZORA NAD PRIJAVOM PODATAKA U REGISTAR UDRUGA
Voditeljica odjela za registre udruga i poslove nadzora nad prijavom podataka u registar udruga - Nataša Fijucek
Tel: 01 658-5006, faks:01 658-5021
E-mail: natasa.fijucek@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi s vođenjem Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj za udruge sa sjedištem u Gradu Zagrebu u elektroničkom obliku te s razvrstavanjem udruga prema obliku udruživanja, ciljanim skupinama i prema djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi propisani statutom udruge, poslovi u vezi s vođenjem zbirki isprava za svaku udrugu upisanu u navedene registre, u vezi s izdavanjem izvadaka iz istih za sve udruge upisane u registar neovisno o njihovom sjedištu, skeniranjem statuta udruga i njegovih promjena upisanih u registar udruga radi objavljivanja na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu, provođenjem nadzora nad prijavom podataka u registar udruga i poduzimanje propisanih mjera te poslovi davanja na uvid podataka iz zbirke isprava osobama koje za to imaju pravni interes.

ODJEL ZA ZAKLADE
Voditeljica odjela za zaklade - Irena Selak Ilić
Tel: 01 658-5005, faks: 01 658-5021
E-mail: irena.selak-ilic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vođenja postupaka u vezi s upisom u registre zaklada, upisom promjena podataka u registre zaklada i upisom statusnih promjena, prestanka djelovanja zaklada i pokretanju likvidacijskog postupka te prestanku postojanja zaklada po skraćenom postupku i postupak brisanja zaklada iz registra zaklada, poslovi u vezi s vođenjem Registra zaklada Republike Hrvatske i Registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj za zaklade sa sjedištem u Gradu Zagrebu u elektroničkom obliku, poslovi u vezi s vođenjem zbirki isprava za svaku zakladu upisanu u navedene registre, u vezi s izdavanjem izvadaka iz istih za sve zaklade upisane u registar neovisno o njihovom sjedištu, skeniranjem statuta zaklada i njegovih promjena upisanih u registar zaklada radi objavljivanja na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu, provođenjem nadzora nad prijavom podataka u registar zaklada i poduzimanje propisanih mjera te poslovi davanja na uvid podataka iz zbirke isprava osobama koje za to imaju pravni interes.