clanak False

Sektor za imovinsko-pravne poslove

15.01.2024.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

Pomoćnica pročelnika za imovinsko-pravne poslove - Marija Bujanović Bazjak
Tel: 01 6101-459
E-mail: marija.bujanovic-bazjak@zagreb.hr

-obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na: utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ili je pravomoćno odbijen ili odbačen; izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje rješenja o izvlaštenju, privremenog rješenja o izvlaštenju, rješenja o zahtjevu za stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave; određivanje naknade za nekretnine koje se po posebnom propisu smatraju izvlaštenima; prikupljanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, poslove iz stambenog područja, poslove rješavanja statusa prognanika, izbjeglica i povratnika, rješavanja neupravnih predmeta iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA NAKNADE I IZVLAŠTENJA
Voditeljica odjela za naknade i izvlaštenja - Lidija Stojaković
Tel:01 6101-460
E-mail: lidija.stojakovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz zauzimanje pravnih stajališta radi ujednačene primjene prava u rješavanju i upravni poslovi prvog stupnja koji se odnose na: utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ili je pravomoćno odbijen ili odbačen; izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje rješenja o izvlaštenju, privremenog rješenja o izvlaštenju, rješenja o zahtjevu za stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave; određivanje naknade za nekretnine koje se po posebnom propisu smatraju izvlaštenima, prikupljanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, rješavanja neupravnih predmeta.


PODRUČNI ODSJECI
- obavljaju se upravni poslovi prvog stupnja koji se odnose na: utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ili je pravomoćno odbijen ili odbačen; izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje rješenja o izvlaštenju, privremenog rješenja o izvlaštenju, rješenja o zahtjevu za stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave; određivanje naknade za nekretnine koje se po posebnom propisu smatraju izvlaštenima, prikupljanje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, i u drugim upravnim predmetima sukladno posebnim propisima, zauzimanja pravnih stajališta zbog ujednačene primjene prava u rješavanju upravnih stvari, rješavanja neupravnih predmeta.


Prvi područni odsjek (Centar, Črnomerec)
Trg Stjepana Radića 1
Voditeljica prvog područnog odsjeka - Mihaela Brekalo Garibović
Tel: 01 6101-462
E-mail: mihaela.brekalo-garibovic@zagreb.hr

Drugi područni odsjek (Maksimir, Medveščak)
privremeno na adresi Vodnikova 14
Voditeljica drugog područnog odsjeka - Sanja Lozančić
Tel: 01 460-3527
E-mail: sanja.lozancic@zagreb.hr

Treći područni odsjek (Trešnjevka, Trnje, Peščenica)
Ulica grada Vukovara 235
Voditeljica trećeg područnog odsjeka - Jasminka Stipić
Tel: 01 4111-113
E-mail: jasminka.stipic@zagreb.hr

Četvrti područni odsjek (Novi Zagreb)
Avenija Dubrovnik 12
Voditeljica četvrtog područnog odsjeka - Marija Čermak
Tel: 01 658-5638
E-mail: marija.cermak@zagreb.hr

Peti područni odsjek (Dubrava)
Ulica Dubrava 49
Voditeljica petog područnog odsjeka - Sanja Matić
Tel: 01 658-5409
E-mail: sanja.matic@zagreb.hr

Šesti područni odsjek (Susedgrad)
Sigetje 2
Voditelj šestog područnog odsjeka - Dražen Pižeta
Tel: 01 658-5929
E-mail: drazen.pizeta@zagreb.hr

Sedmi područni odsjek (Sesvete)
Sesvete, Trg D. Domjanića 4
Voditeljica sedmog područnog odsjeka - Ivančica Vuger
Tel: 01 610- 1606
E-mail: ivancica.vuger@zagreb.hr
 

ODSJEK ZA IZRAČUN NAKNADE I DOKUMENTACIJU
Voditelj odsjeka za izračun naknade i dokumentaciju - Tomislav Drmić
E-mail: tomislav.drmic@zagreb.hr
Tel: 01 6101-460
- obavljaju se poslovi prikupljanja, sistematiziranja i analiziranja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka za nekretnine koje su predmet izvlaštenja ili predmet naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izrade izračuna naknade i poslovi pružanja stručne geodetske pomoći u postupcima naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Vodnikova 14

ODJEL ZA STAMBENE POSLOVE I STATUS PROGNANIKA, IZBJEGLICA I POVRATNIKA
Voditeljica odjela za stambene poslove i status prognanika, izbjeglica i povratnika - Sandra Matek
Tel: 01 6100-362
E-mail: sandra.matek@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima iz stambenog područja temeljem Zakona o najmu stanova i Zakona o stambenim odnosima, postupcima radi naknade štete sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, poslovi izvršenja rješenja donesena temeljem tih Zakona, vođenja popisa stanova danih u najam, najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnina, izračunavanja visine zaštićene najamnine na zahtjev najmodavaca, prvostupanjskog rješavanja po podnesenim zahtjevima za utvrđivanje statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika temeljem Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, prvostupanjski upravni postupci rješavanja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutom području i Uredbe o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja te rješavanja neupravnih predmeta iz stambenog područja.